Doporučené kroky při prodeji nemovitosti svépomocí
1. Ocenění vlastní nemovitosti (bytu, domu, chaty).
  • Prostřednictvím průzkumu trhu, srovnáním s obdobnými nemovitostmi;
  • Prostřednictvím znalosti trhu a správného posouzení stavu a vybavení nemovitosti.
  Je potřeba počítat s tím, že po uplynutí dvou měsíců od vystavení nemovitosti na prodej, přestává být objekt pro potenciální kupce atraktivní. Mohou si totiž (nejspíše správně) myslet, že s danou nemovitostí není něco v pořádku a na takové inzeráty jednoduše nebudou reagovat. V tomto případě se zpravidla jedná o nesprávně nastavenou cenu.
  V případe, že svou nemovitost prodáváte přes nás, je odhad ceny nemovitosti součástí námi poskytovaných služeb.
  2. Příprava nemovitost k prodeji.
  • Technický stav;
  • Úklid nemovitosti a provedení nutné údržby;
  • Příprava prostoru vyklizením osobních věcí a předmětů, které mohou působit negativně (lahve s alkoholem, trofeje a podobně….);
  • Výměna nereprezentativních položek v interiéru atd.
  Pokud je nemovitost neobydlená, prázdná nebo vybavená jen částečně, na vlastní náklady ji zútulňujeme (tzv. home staging). Výrazně to urychluje proces prodeje a umožnuje najít správného zájemce.
  3. Příprava grafické dokumentace, foto a video materiálů.
  • Příprava profesionálních fotografií objektu pro vystavení inzerátů na internetu a prezentaci zájemcům;
  • Příprava videomateriálů o objektu;
  • Tvorba schématického plánu (půdorysu, začlenění do celku a pod.);
  • Příprava virtuální prohlídky, která se v současné době považuje za bezpečný a účinný způsob, jež odděluje potenciální kupce od pouhých zvědavců.
  Každý objekt pro nás fotí profesionální fotograf. Za účelem možnosti virtuální prohlídky pořizujeme také 3D Scan nemovitosti.

  * Přesvědčte se sami na některých našich objektech. V případě potřeby Vám můžeme pomoci s organizací virtuální prohlídky pro Vaši nemovitost.
  4
  Vytvoření atraktivních prodejních textů k inzerátům pro různé reklamní platformy.
  5
  Naplánování a realizace reklamní kampaně s cílem přilákání pozornosti kupujících k objektu prodeje.
  6. Zajištění průběžné publikace reklamních materiálů.
  • Publikace inzerátů na většině inzertních serverů v ČR, Evropě, i celém světě;
  • Vytvoření vizitky nemovitosti v podobě webové stránky a její propagace;
  • Nabídka zájemcům poptávajícím podobné nemovitosti;
  • Šíření reklamních materiálů;
  • Korekce obsahu inzerátů, jejich formy a míst publikace.
  7. Analýza procesu prodeje prodávané nemovitosti (bytu, domu, chaty).
  • Zjištění příčin nízkého zájmu o prodávaný objekt
  • Stanovení směrů změny prodejní strategie a taktiky
  • Vypracování doporučení ke stimulaci prodeje
  8
  Jednání s kupujícími.
  9. Sjednání termínu a podmínek prohlídky nemovitosti.
  • Úklid nemovitosti před prohlídkami, odstranění přebytečných věcí, vyvětrání atd;
  • Zajištění prohlídky nemovitosti bez přítomnosti dalších lidí a především pak domácích mazlíčků.
  10. Organizace prohlídek prodávané nemovitosti (bytu, domu, chaty).
  • Málokterý majitel nemovitosti si uvědomuje, že každý člověk má jiný vkus, a z tohoto důvodu může nést kritiku své nemovitosti od případných zájemců velmi těžce. Vytváří to nežádoucí bariéru v komunikaci mezi prodejcem a zájemci a poškozuje případné další jednání;

  • Zkušení zájemci, kupující zpravidla již několikátý objekt, se snaží podtrhnout nevýhody dané nemovitosti a "útočí" tak na majitele za účelem snížení ceny. Jindy používají různé praktiky typu "horlivý souhlas" a na poslední chvíli sdělují informaci o nedostatku financí. Tímto se dožadují slevy v momentě, kdy proces obchodu je velmi daleko a pro majitele je nevýhodné ho kvůli slevě ukončit. Často tak prodají nemovitost za výrazně nižší cenu, než původně chtěli.
  Zde je naprosto žádoucí odstup od citů k dané nemovitosti. Je třeba mít určitý nadhled a zároveň si uvědomit veškerých předností a správných hodnot nemovitosti. Zkušení makléři umí vhodně reagovat na různé "obchodní" praktiky kupujících, čímž vedou prodej správným směrem.
  11. Jednání se zájemci během prohlídek, telefonicky, e-mailem atd.
  • Často je třeba doplnit mnoho různých dokumentů a informací (tyto si většinou makléř umí zajistit sám a nebo je sežene na základě plné moci od majitele).
  12. Ujasnění si vlastních zájmů a jejich ochrana během jednání se zájemci.
  • cena a metoda platby;
  • termín uskutečnění transakce;
  • místo uskutečnění transakce (výběr notáře, advokáta, správná volba úschovy kupní ceny);
  • postup zpracování kupní smlouvy;
  • termíny a postup předávání nemovitosti;
  • výše zálohy;
  • právní vady objektu;
  • existence dluhů vázaných k objektu a postup jejich splacení;
  • doplňující podmínky (kontrola vystěhování – nastěhování, seznam předmětů a nábytku, zůstávajícího v nemovitosti).
  Často se podceňuje vybrání rezervační zálohy. Majitelé nemovitosti věří lidem na slovo a v domnění, že se nic nemůže pokazit, nevyžadují rezervační zálohu. Stejně důležitá je úschova kupní ceny na neutrální půdě, tedy u advokáta, notáře nebo v bance.
  13. Informování všech vlastníků o výsledcích jednání s kupujícími
  • Prodávající, který nemá dostatek zkušeností, často nedokáže s nadhledem vytěžit maximum ze situace, kdy o nemovitost projeví zájem více potencionálních kupujících. Kvalitní realitní kanceláře, správně hájící zájmy svého klienta, v takovou chvíli vypisují aukci a prodávají nemovitost za nejvyšší možnou cenu na trhu.
  Lidé neradi sdělují odmítavá stanoviska a v případě, že o nemovitost má zájem více potencionálních kupujících, bývají tato sdělení opravdu nepříjemná. Známe dokonce i případy vyhrožování a podobně.
  14. Zajištění právního servisu.
  • Je třeba najít vhodného právního zástupce a nechat připravit kvalitní kupní smlouvu a ostatní smluvní dokumentaci;
  • Často se stává, že si právního zástupce najde i kupující strana. Dohoda o podobě kupních smluv pak může být velmi složitá;
  • Pokud má prodávající nesplacenou část hypotéky, případně nějakou jinou formu omezení vlastnického práva, je třeba toto vhodně ošetřit vůči kupujícímu, aby tento neměl z obchodu obavy.
  15. Podepsání kupní smlouvy.
  • Opět je třeba vhodně vybrat kdy a kde se všichni sejdou k ověření podpisů na kupních i zástavních smlouvách v případě, že je nákup financován hypotékou.
  Šetříme Váš čas, peníze, energii a nervy!
  Všechny výše uvedené body za Vás umíme vyřešit!
  K některým budeme potřebovat pouze Vaši plnou moc (jednání s SVJ, Stavebním úřadem a podobně). Jediné, co pak budete muset učinit osobně, je podpis kupních smluv na předem domluvené schůzce u našich advokátů.
  RE/MAX Scopus
  Olbrachtova 1065/46
  14000 Praha 4 - Krč
  +420 733 746 846
  RE/MAX Scopus Jesenice
  Jabloňová 1142
  25242 Jesenice (okres Praha-západ)
  +420 733 746 846
  Rychlá nezávazná poptávka
  Poslední krok a brzy Vás budeme kontaktovat
  Typ nabídky
  Typ nemovitosti
  Velikost (m2)
  20
  2000
  Město
  Ulice
  Uveďte své jméno
  Uveďte své telefonní číslo
  Made on
  Tilda